A&WMA ogłasza swoją pierwszą konferencję dotyczącą zarządzania zapachem: Przyjmując globalne perspektywy

Stowarzyszenie ds. Zarządzania Powietrzem i Odpadami (A&WMA) to non-profitowa organizacja zawodowa, która skupia się na kwestiach środowiskowych, w szczególności na zarządzaniu powietrzem i odpadami. Łączy specjalistów z różnych dziedzin, aby wspólnie rozwiązywać wyzwania związane z jakością powietrza, zarządzaniem odpadami, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. A&WMA ogłosiło swoją pierwszą specjalistyczną konferencję inauguracyjną, Zarządzanie Zapachem: Przyjmując Perspektywy Globalne, która odbędzie się w dniach 14-16 maja 2024 r. w Vantage Venues w Toronto, Ontario, Kanada.

Konferencja będzie obejmować różnorodne tematy, w tym naukę o zapachach, medycynę sądową chemiczną, metody oceny terenowej, czujniki elektroniczne, politykę i regulacje, wpływy na społeczność oraz najlepsze praktyki. Ponadto zostaną omówione kluczowe aspekty, takie jak identyfikacja źródeł, metody pobierania próbek, modelowanie i strategie łagodzenia.

Współpracując z Oddziałem Ontario A&WMA, wydarzenie będzie obejmować pełny dzień dyskusji skoncentrowanych specjalnie na unikatowych problemach związanymi z zapachami i hałasem w Ontario oraz planowaniem zagospodarowania terenu. To skupienie się na lokalnych kwestiach jest istotne, umożliwiając międzynarodowym uczestnikom zdobycie wglądu w sposób radzenia sobie z takimi problemami na poziomie regionalnym.

Dla tych, którzy chcą podzielić się swoimi badaniami i wiedzą, otwarty jest Nabór Abstraktów. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 listopada, dając okazję do prezentacji na tym innowacyjnym programie.

Konferencja ma na celu zgromadzenie różnorodnej publiczności, w tym profesjonalistów branżowych, samorządy, regulacyjnych, konsultantów, naukowców, dostawców i prawników. Poprzez wspieranie dialogu i współpracy, to wydarzenie obiecuje być istotnym miejscem spotkań dla tych, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie i rozwiązywanie problemów związanych z zapachami na skalę światową.

Co więcej, dyskusje skupiające się na problemach Ontario i planowaniu zagospodarowania terenu będą szczególnie cenne dla prawników, konsultantów, urbanistów, konsultantów ds. akustyki, samorządów i przedstawicieli przemysłu borykających się z kwestiami związanymi z kompatybilnością zagospodarowania terenu między emitentami a obszarami wrażliwymi.

To wydarzenie jest gotowe stanowić istotny krok naprzód w dziedzinie nauki i zarządzania zapachami, podkreślając zarówno perspektywy międzynarodowe, jak i wyzwania specyficzne dla regionu. Bądźcie na bieżąco z aktualizacjami i zaznaczcie datę tej ważnej konferencji w maju 2024 r.

Dla więcej informacji o tej konferencji sprawdź oficjalną stronę tutaj.

 

Carlos Nietzsche Diaz Jimenez's Avatar

Carlos Nietzsche Diaz Jimenez

Carlos is the editor-chief of olores.org and has been in the odour world since 2001. Since then, Carlos has attended over 90 conferences in odour management, both national and international and authored a few papers on the subject. He has also organized a few international meetings and courses. Carlos owns a small company named Ambiente et Odora (AEO). He spends his free time with his wife and his twins, Laura and Daniel, and of course, writing on olores.org.

All the content here under Creative Commons license