Clean Air Society of Australia and Zealand (CASANZ) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Wody (IWA) wspólnie zaprezentowały ekscytującą współpracę, prezentując długo oczekiwaną 27. Międzynarodową Konferencję Czystego Powietrza i Środowiska CASANZ, wraz z 10. Konferencją na temat Zapachów i Emisji Powietrza w 2024 roku.

Planowane na 26-28 sierpnia 2024 roku w Hobart, Australia, to znaczące wydarzenie ma na celu przyciągnięcie profesjonalistów, badaczy, ekspertów branżowych i polityków z całego świata. Głównym celem jest ułatwienie wymiany bezcennych spostrzeżeń, wiedzy i postępów w dziedzinie nauki o zapachu, oceny, regulacji, zarządzania i inżynierii.

W celu usprawnienia procesów oceny zapachów i promowania współpracy, Agencja Ochrony Środowiska (EPA) ogłasza długo oczekiwane Warsztaty dotyczące Oceny Zapachów EPA Victoria – Warsztaty Recenzujące. Zaplanowane na 25 października 2023 roku, to wydarzenie obiecuje być istotnym kamieniem milowym w doskonaleniu praktyk oceny zapachów.

Organizowane w prestiżowym Centrum Nauk Stosowanych EPA w Macleod, w stanie Wiktoria, warsztaty zgromadzą ekspertów, członków i osoby spoza grona członków pod jednym dachem. Główny nacisk kładziony jest na zastanowienie się nad skutecznością istniejącego Przewodnika dotyczącego Oceny Zapachów EPA (Publikacja 1883), wprowadzonego początkowo w maju 2022 roku. Przez 18 miesięcy jego stosowania, opinie użytkowników wskazały na możliwości usprawnienia.

Stowarzyszenie ds. Zarządzania Powietrzem i Odpadami (A&WMA) to non-profitowa organizacja zawodowa, która skupia się na kwestiach środowiskowych, w szczególności na zarządzaniu powietrzem i odpadami. Łączy specjalistów z różnych dziedzin, aby wspólnie rozwiązywać wyzwania związane z jakością powietrza, zarządzaniem odpadami, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. A&WMA ogłosiło swoją pierwszą specjalistyczną konferencję inauguracyjną, Zarządzanie Zapachem: Przyjmując Perspektywy Globalne, która odbędzie się w dniach 14-16 maja 2024 r. w Vantage Venues w Toronto, Ontario, Kanada.

Konferencja będzie obejmować różnorodne tematy, w tym naukę o zapachach, medycynę sądową chemiczną, metody oceny terenowej, czujniki elektroniczne, politykę i regulacje, wpływy na społeczność oraz najlepsze praktyki. Ponadto zostaną omówione kluczowe aspekty, takie jak identyfikacja źródeł, metody pobierania próbek, modelowanie i strategie łagodzenia.

Podkategorie

All the content here under Creative Commons license