e-nosy

Wygasa
  Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie technologii stosowanych w związku z przykrymi zapachami doprowadziły do pojawienia się urządzeń zwanych “elektronicznymi nosami” lub “e-nosami”. Urządzenia te zawierają zespoły sensorów, które odpowiadają różnym komponentom próbek odorów produkując elektroniczne sygnały, często zwane również “wydrukiem odoru”.

  E-nos zawiera kilka sensorów (Sensory Figaro, Capteur Sensors, etc.) zbudowanych z tlenku metalu lub innych materiałów i wyposażonych w software, która rozpoznaje i zapamiętuje sekwencje znaków elektronicznych odpowiadających konkretnemu gazowi. W ten sposób e-nos otrzymuje elektroniczny wzorzec, który jest rozpoznawany za każdym razem gdy tym samym gazem oddziałuje się na sensory.

  Sposób działania tych sensorów jest stosunkowo prosty. Próbki gazu są porównywane z wbudowaną biblioteką i rozpoznawane jako „odór”, kiedy istnieje koincydencja z zarejestrowanym wcześniej wzorcem. Przy tej technologii istnieje natychmiastowa możliwość identyfikcji przykrych zapachów bez konieczności zawożenia próbki do laboratorium.

  Niestety, skomplikowana natura przykrych zapachów i fakt, że „śmierdzące” składniki mają koncentrację często nie większą niż kilka cząstek na ppb sprawia, że ta metoda pomiaru jest nieodpowiednia w większości przypadków.

  Tym niemniej, e-nosy są powszechnie używane w systemach monitorujących. Przykładowo, w oczyszczalniach ścieków lub rafineriach. W tym przypadku, próbka śmierdzących gazów jest przepuszczana przez sensory i otrzymany sygnał elektroniczny jest rejestrowany jako wzorzec. Następnie, jest ustalany poziom alarmowy, który w przypadku przekroczenia wywołuje alarm 

Link:

  • Interesujący link – kliknij tutaj

 

 

 
Carlos Nietzsche Diaz Jimenez's Avatar

Carlos Nietzsche Diaz Jimenez

Carlos is the editor-chief of olores.org and has been in the odour world since 2001. Since then, Carlos has attended over 90 conferences in odour management, both national and international and authored a few papers on the subject. He has also organized a few international meetings and courses. Carlos owns a small company named Ambiente et Odora (AEO). He spends his free time with his wife and his twins, Laura and Daniel, and of course, writing on olores.org.

All the content here under Creative Commons license