key issues for selecting o-sensors   In this paper, an innovative device to measure odour emission known as Electronic Nose (ENs) is presented. These devices allows a continuous monitoring in situ of odour emisions and are able to detect quick changes in the emission rate of odours avoiding a time-consuming use of a laboratory. In this article, the author comments the application of different sensors for a each particular case and compare in the use of an EN in different activities. In addition, a short introduction about the different e-noses available in the market is presented.

   Keywords: Odour; Pollution; Sensors; Olfactometry; Statistical Software.

  Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie technologii stosowanych w związku z przykrymi zapachami doprowadziły do pojawienia się urządzeń zwanych “elektronicznymi nosami” lub “e-nosami”. Urządzenia te zawierają zespoły sensorów, które odpowiadają różnym komponentom próbek odorów produkując elektroniczne sygnały, często zwane również “wydrukiem odoru”.

  E-nos zawiera kilka sensorów (Sensory Figaro, Capteur Sensors, etc.) zbudowanych z tlenku metalu lub innych materiałów i wyposażonych w software, która rozpoznaje i zapamiętuje sekwencje znaków elektronicznych odpowiadających konkretnemu gazowi. W ten sposób e-nos otrzymuje elektroniczny wzorzec, który jest rozpoznawany za każdym razem gdy tym samym gazem oddziałuje się na sensory.

  Sposób działania tych sensorów jest stosunkowo prosty. Próbki gazu są porównywane z wbudowaną biblioteką i rozpoznawane jako „odór”, kiedy istnieje koincydencja z zarejestrowanym wcześniej wzorcem. Przy tej technologii istnieje natychmiastowa możliwość identyfikcji przykrych zapachów bez konieczności zawożenia próbki do laboratorium.

  Niestety, skomplikowana natura przykrych zapachów i fakt, że „śmierdzące” składniki mają koncentrację często nie większą niż kilka cząstek na ppb sprawia, że ta metoda pomiaru jest nieodpowiednia w większości przypadków.

  Tym niemniej, e-nosy są powszechnie używane w systemach monitorujących. Przykładowo, w oczyszczalniach ścieków lub rafineriach. W tym przypadku, próbka śmierdzących gazów jest przepuszczana przez sensory i otrzymany sygnał elektroniczny jest rejestrowany jako wzorzec. Następnie, jest ustalany poziom alarmowy, który w przypadku przekroczenia wywołuje alarm 

Link:

  • Interesujący link – kliknij tutaj

 

 

 

Some issues with odours with a company dedicated to transform agricultural byproducts.

  This study started the 13th of October of 2005 and it is set down to end in April 2007. It is one of the first experiences with e-noses in Spain and it is being carried out by the company J. Canet in collaboration with Jaume I University of Castellon and the Regional Ministry of Catalonia.

Following many complaints from neighbours on the surroundings, the company J. Canet started a program in its factory in ALMASSORALA, to determine if their factory is the responsible for the odours. The company claims that there are other activities that could have some influence on the odours in the area.

E-noses are distributed in different areas around the activity and the network is completed with a weather station. The aim is to have a continuous map of odour pollution.

All the content here under Creative Commons license