odalogodalog sewer   The OdaLog® is a portable gas detector specifically designed for the wastewater industry, manufactured by App-Tek International – the industry-proven gas detection specialist for harsh environments.

   Due to the nature of the environment in which the instrument has to operate, the OdaLog® is designed to be intrinsically safe, corrosion-resistant, robust and able to log data for extended periods of time. The OdaLog® is primarily used at a location close to the source of Hydrogen Sulphide (H2S) emissions such as those found within sewerage pumping stations, receiving manholes and inside sewer collection lines. Also, it can be used as personal safety device for confined spaces (OdaLog® 7000 MkII).

key issues for selecting o-sensors   In this paper, an innovative device to measure odour emission known as Electronic Nose (ENs) is presented. These devices allows a continuous monitoring in situ of odour emisions and are able to detect quick changes in the emission rate of odours avoiding a time-consuming use of a laboratory. In this article, the author comments the application of different sensors for a each particular case and compare in the use of an EN in different activities. In addition, a short introduction about the different e-noses available in the market is presented.

   Keywords: Odour; Pollution; Sensors; Olfactometry; Statistical Software.

  Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie technologii stosowanych w związku z przykrymi zapachami doprowadziły do pojawienia się urządzeń zwanych “elektronicznymi nosami” lub “e-nosami”. Urządzenia te zawierają zespoły sensorów, które odpowiadają różnym komponentom próbek odorów produkując elektroniczne sygnały, często zwane również “wydrukiem odoru”.

  E-nos zawiera kilka sensorów (Sensory Figaro, Capteur Sensors, etc.) zbudowanych z tlenku metalu lub innych materiałów i wyposażonych w software, która rozpoznaje i zapamiętuje sekwencje znaków elektronicznych odpowiadających konkretnemu gazowi. W ten sposób e-nos otrzymuje elektroniczny wzorzec, który jest rozpoznawany za każdym razem gdy tym samym gazem oddziałuje się na sensory.

  Sposób działania tych sensorów jest stosunkowo prosty. Próbki gazu są porównywane z wbudowaną biblioteką i rozpoznawane jako „odór”, kiedy istnieje koincydencja z zarejestrowanym wcześniej wzorcem. Przy tej technologii istnieje natychmiastowa możliwość identyfikcji przykrych zapachów bez konieczności zawożenia próbki do laboratorium.

  Niestety, skomplikowana natura przykrych zapachów i fakt, że „śmierdzące” składniki mają koncentrację często nie większą niż kilka cząstek na ppb sprawia, że ta metoda pomiaru jest nieodpowiednia w większości przypadków.

  Tym niemniej, e-nosy są powszechnie używane w systemach monitorujących. Przykładowo, w oczyszczalniach ścieków lub rafineriach. W tym przypadku, próbka śmierdzących gazów jest przepuszczana przez sensory i otrzymany sygnał elektroniczny jest rejestrowany jako wzorzec. Następnie, jest ustalany poziom alarmowy, który w przypadku przekroczenia wywołuje alarm 

Link:

  • Interesujący link – kliknij tutaj

 

 

 

All the content here under Creative Commons license