sesion07 gomezmontesdeoca03   In this work, anoxic biofiltration of gaseous effluents is presented as a viable alternative to treat contaminated gases and for biogas cleaning.

   The progresses on this matter are shown in this article.

 

F. Almengló* , P. Cano, J. Brito, M. Ramírez, D. Cantero and J. M. Gómez

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz
Campus Universitario de Puerto Real, 11510 Puerto Real (Cádiz)

sesion05 andres05  Oczyszczalnie ścieków i przepompownie, są niejednokrotnie źródłem emisji zapachów i lotnych zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ zarówno na zdrowie pracowników jak i na stan urządzeń i percepcję, z jaką odnosi się ludność do tej działalności.

 

F. Andrés Tomás*, J. A. Mut Noguera, M. Carrero Planes, J. Solís Sánchez, V. Fajardo Montañana.

 

 

   Konflikt interesów: Autor stwierdza, że konflikt interesów istnieje nie.

   Edytor akademicki: Carlos N Diaz.

   Jakość treści: Niniejszy artykuł został skontrolowany przez co najmniej 2 specjalistów. Komitet Naukowy można znaleźć klikając tutaj

   Cytat: Fernando Andrés Tomás, José Alberto Mut Noguera, Marina Carrero Planes, Javier Solís Sánchez, Vicente Fajardo Montañana, 2015, usuwanie nieprzyjemnych zapachów z sieci kanalizacyjnych. Przypadki praktyczne, III Międzynarodowa Konferencja zarządzania zapachami w środowisku naturalnym,  Bilbao, Hiszpania, www.olores.org

   Prawa autorskie: Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich artykułów, ale jednocześnie pozwalają każdemu użytkownikowi na pobranie dokumentu, ponowne wykorzystanie, przedruk, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub kopiowanie artykułów dostępnych na stronie internetowej olores.org, pod warunkiem, że zostaną zacytowani autorzy oryginalnych tekstów oraz zostaną podane źródła. Nie istnieje konieczność uzyskania specjalnego pozwolenia ze strony autorów lub redaktorów niniejszej strony internetowej.

   Słowa kluczowe: Pompownia ścieków, oczyszczalnia wstępna ścieków, siarkowodór, azotan wapnia, węgiel aktywny.

Streszczenie

   Oczyszczalnie ścieków i przepompownie, są niejednokrotnie źródłem emisji zapachów i lotnych zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ zarówno na zdrowie pracowników jak i na stan urządzeń i percepcję, z jaka odnosi się ludność do tej działalności. Warunki beztlenowe, które występują w systemach kanalizacyjnych sprzyjają powstawaniu szkodliwych gazów takich jak siarkowodór, których skutki mogą zostać złagodzone przez odpowiednie dawkowanie azotanu wapnia, dzięki czemu można uniknąć ich powstawania lub przez wykorzystywanie systemów adsorpcji związków lotnych.

 

   See the full article in other languages.

 

hanit flooring4  Nawierzchnia biofiltra musi spełniać bardzo wysokie wymagania. Powinna zapewniać odpowiednie odwadnianie przy użyciu strumienia wilgotnego powietrza. Ponadto, nawierzchnia musi być w stanie wytrzymać ciężkie wypełnienie i nie powinna ulegać odkształceniom, wyginać się ani zapadać. Angielska firma Hahn Plastic Ltd. opracowała Hanit®, nowy zespół składający się z kilku kratek plastikowych z nóżkami, wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu, mogący wytrzymać napełnienia biofiltra nawet w ekstremalnych warunkach.

 

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem projektowania nawierzchni biofiltra jest użycie prefabrykowanej kratki betonowej. Jest to bardzo praktyczna metoda stosowana do nawierzchni biofiltrów. Prefabrykowane konstrukcje betonowe, w normalnych warunkach, są trwałe i w razie potrzeby można je łatwo zdemontować. Ten rodzaj nawierzchni należy do bardzo wytrzymałych, stąd też jest używany w większości przypadków biofiltrów.

  Niemniej jednak wadą tego rodzaju prefabrykatów betonowych jest ich wysoki koszt manipulacji i transportu. Ponadto, nawierzchnie tego typu wskazują na pewne problemy, gdy przepływ powietrza wskazuje na wysokie stężenie wartości H2S. W tych przypadkach beton ulega korozji i należy zmienić nawierzchnię, czasami nawet już po krótkim czasie.

  Angielska firma Hahn Plastics ltd. wchodząca w skład koncernu Hahn, lidera na rynku europejskim jeśli chodzi o rozwój oraz produkcję elementów zewnętrznych produkowanych z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu, opracowała Hanit®, nowy system nawierzchni uniesionej dla potrzeb biofiltrów. Przy użyciu najnowszych technologii i narzędzi, firma ta opracowała innowacyjne nawierzchnie o długiej żywotności oraz opłacalne z punktu widzenia ekonomicznego, które są odporne na działanie substancji chemicznych, kwasów i mikro organizmów.

  Hanit® pozwala na przepływ powietrza w sposób bardzo efektywny i można go dostosować do jakiegokolwiek biofiltra. Ponadto, nawierzchnia jest przystosowana do użytku przez pojazdy o wadze do 3 ton (w zależności od rodzaju instalacji).

  Więcej informacji o systemie nawierzchni uniesionej dla biofiltrów Hanit® znajdziesz tutaj. Pobierz dokument klikając tutaj.

  Skontaktuj się z przedstawicielem Ameryki Północnej klikając tutaj.

 

 

All the content here under Creative Commons license