sesion07 vicente03   The objective of this paper is to describe how the application of Osmogenic barrier by pulverization of specific products is an efficient system in odour reduction. The efficacy of the process has been evaluated by electronic nose technology.

   The assessment was performed in a landfill during 20 days, using 2 electronic noses to evaluate the results.

 

J. Vicente 1* and R. Snidar 2

1. Director Técnico DEPLAN, S.L. (j.vicente@deplan.es)
2. Director Técnico LABIOTEST, S.R.L.

sesion07 gomezmontesdeoca03   In this work, anoxic biofiltration of gaseous effluents is presented as a viable alternative to treat contaminated gases and for biogas cleaning.

   The progresses on this matter are shown in this article.

 

F. Almengló* , P. Cano, J. Brito, M. Ramírez, D. Cantero and J. M. Gómez

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz
Campus Universitario de Puerto Real, 11510 Puerto Real (Cádiz)

sesion05 andres05  Oczyszczalnie ścieków i przepompownie, są niejednokrotnie źródłem emisji zapachów i lotnych zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ zarówno na zdrowie pracowników jak i na stan urządzeń i percepcję, z jaką odnosi się ludność do tej działalności.

 

F. Andrés Tomás*, J. A. Mut Noguera, M. Carrero Planes, J. Solís Sánchez, V. Fajardo Montañana.

 

 

   Konflikt interesów: Autor stwierdza, że konflikt interesów istnieje nie.

   Edytor akademicki: Carlos N Diaz.

   Jakość treści: Niniejszy artykuł został skontrolowany przez co najmniej 2 specjalistów. Komitet Naukowy można znaleźć klikając tutaj

   Cytat: Fernando Andrés Tomás, José Alberto Mut Noguera, Marina Carrero Planes, Javier Solís Sánchez, Vicente Fajardo Montañana, 2015, usuwanie nieprzyjemnych zapachów z sieci kanalizacyjnych. Przypadki praktyczne, III Międzynarodowa Konferencja zarządzania zapachami w środowisku naturalnym,  Bilbao, Hiszpania, www.olores.org

   Prawa autorskie: Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich artykułów, ale jednocześnie pozwalają każdemu użytkownikowi na pobranie dokumentu, ponowne wykorzystanie, przedruk, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub kopiowanie artykułów dostępnych na stronie internetowej olores.org, pod warunkiem, że zostaną zacytowani autorzy oryginalnych tekstów oraz zostaną podane źródła. Nie istnieje konieczność uzyskania specjalnego pozwolenia ze strony autorów lub redaktorów niniejszej strony internetowej.

   Słowa kluczowe: Pompownia ścieków, oczyszczalnia wstępna ścieków, siarkowodór, azotan wapnia, węgiel aktywny.

Streszczenie

   Oczyszczalnie ścieków i przepompownie, są niejednokrotnie źródłem emisji zapachów i lotnych zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ zarówno na zdrowie pracowników jak i na stan urządzeń i percepcję, z jaka odnosi się ludność do tej działalności. Warunki beztlenowe, które występują w systemach kanalizacyjnych sprzyjają powstawaniu szkodliwych gazów takich jak siarkowodór, których skutki mogą zostać złagodzone przez odpowiednie dawkowanie azotanu wapnia, dzięki czemu można uniknąć ich powstawania lub przez wykorzystywanie systemów adsorpcji związków lotnych.

 

   See the full article in other languages.

 

All the content here under Creative Commons license